Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 2 augustus 2020

Zomercolumn #3 – Happy Pride – Robert Zuiderbroek

Het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn: het was pride week de afgelopen week in Amsterdam! De week van het jaar waarin de stad volledig in het thema staat van zichtbaar jezelf zijn. Dit jaar iets anders dan normaal. De beroemde canal pride is er niet en ook andere evenementen zijn afgelast of in aangepaste vorm. Maar overslaan doen we het gelukkig niet!

En terwijl de gemeentelijke vlaggen van Amstelveen ’s avonds worden binnen gehaald, wappert ook hier de regenboogvlag de hele week met trots door. En terecht. We mogen dan wel in een corona-zomer zitten, juist nu moeten we laten zien dat Amstelveen een inclusieve stad is.

Deze week las ik enkele artikelen die de nut en noodzaak van een pride bespraken. Bijvoorbeeld een heel open gesprek tussen Splinter Chabot en zijn vader. Hoe hij toch vaak nog bezig is met zich te realiseren ‘ik ben anders’ of af te vragen ‘moet ik dat wel doen?’. Ik las een ander stuk van een Telegraaf-columnist die vindt dat de LHBTI gemeenschap weerbaarder moet zijn. En hoewel ik begrijp wat de kern was van hetgeen deze columnist bedoelde, had ik wel het idee dat hij in een veilige omgeving leeft. De realiteit is echter anders. Veel mensen worstelen er nog dagelijks mee. Voelen zich onzeker, minder of schamen zich. Mensen die een dubbelleven leiden of eenzaam worden. Dat is ook de realiteit. En deze mensen kun je niet vragen om maar wat weerbaarder te worden. Voor deze mensen, maar eigenlijk voor iedereen, zijn er Prides op veel plekken om te laten zien dat je trots moet zijn op wie jij bent en dat je moet houden van wie jij wilt. Ongeacht jouw sekse of oriëntatie.

Ook lokaal geven we dat signaal. Natuurlijk deze week in het bijzonder, maar na deze week stopt dit niet. We zijn een regenboogstad sinds 2018; we hebben een regenboogzebrapad op het Stadsplein; er is een diversiteitscafé; afgelopen najaar opende hier de tentoonstelling ‘With Pride’. In december mocht ik samen met wethouder Marijn van Ballegooijen langs bij het Herman Wesselink College tijdens Paarse Vrijdag. Deze dag staat in het teken van sekse, gender en seksuele diversiteit. Ik heb toen tijdens lessen ontwapenende reacties en vragen voorbij horen komen. Bijvoorbeeld: Als we mannen-wc’s en vrouwen-wc’s hebben, waarom dan ook niet neutrale wc’s?

En met de vele mooie initiatieven zijn we goed op weg. En tegelijkertijd blijft er nog veel te doen. De voorbeeldfunctie van de gemeente wordt steeds beter, maar kan nog stappen maken. Bovendien moeten we in Amstelveen ook niet vergeten dat we veel expats en bi-culturele personen hebben. Deze personen kunnen vanwege hun afkomst, religie of eigen omgeving meer onder druk staan. En daardoor ook met die worsteling zitten die ik eerder al omschreef. Expats en bi-culturele LHBTI’ers zijn misschien minder eenvoudig te bereiken op dit thema, maar laten we ze als inclusieve stad niet vergeten.

Happy Pride!