Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 april 2020

D66-wethouder Economische Zaken in gesprek met lokale Amstelveense ondernemers

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon bezocht gisteren verschillende bedrijven in Amstelveen die door de coronacrisis getroffen zijn. De wethouder bracht een bezoek aan diverse horecabedrijven, een wijkwinkelcentrum en een cateringbedrijf. De bezoeken hadden als doel de getroffen ondernemers een hart onder de riem te steken, zorgen te beluisteren en te spreken over de wijze waarop de gemeente kan ondersteunen in lokale maatregelen.

Kopzorgen
De wethouder bracht, op gepaste afstand van tenminste 1,5 meter, een bezoek aan hotel Cityden The Garden, cultureel centrum ANNA, restaurants Kronenburg en Aan de Poel, hotel/café/restaurant Abina, winkelcentrum Kostverlorenhof, de exploitant van de sportkantine sportpark ABN AMRO en evenementen- en koosjer vliegtuigcateraar Kragtwijk-Langerhuize. Wethouder Gordon: “De kabinetsmaatregelen rond de sluiting van cafés en restaurants kunnen bij iedereen op begrip rekenen. Tegelijk wordt de impact door alle ondernemers diep gevoeld. De inkomsten in de horeca zijn direct opgedroogd, terwijl de vaste lasten veelal doorlopen. Zonder uitzondering vragen de ondernemers de landelijke loonregeling voor personeel (tot 90% vergoeding) aan en proberen zij afspraken te maken met hun verhuurder. De zorgen die zij hebben over hun vaste medewerkers, waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen, gaan daar niet mee weg. Ook leveren de overige doorlopende vaste lasten in loon, energie, huur, terugbetaling van lening en de ondernemers flink kopzorgen. Deze vaste maandlasten lopen uit een vaneen paar duizend euro tot meer dan een ton per maand. Dat hakt er in. Ondernemers vragen zich af ‘Gaan de maatregelen verlengd worden?’, ‘Hoe maken we deze verloren maanden nog goed?, ‘Kunnen we onze financiële verplichten nog wel voldoen op de korte en langere termijn? en ‘Overleven we deze crisis, ondanks dat we een aantoonbaar levensvatbaar bedrijf hebben?’. De soms emotionele gesprekken met ervaren en bewezen succesvolle ondernemers hebben mij echt geraakt”.

Lokale ondersteuningsmaatregelen
Het kabinet heeft vanwege het coronavirus al economische maatregelen genomen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In aanvulling op de landelijke maatregelen reserveert de gemeente Amstelveen 10 miljoen euro voor een Amstelveens Ondersteuningspakket om te voorkomen dat inwoners, instellingen, zelfstandig ondernemers en bedrijven onherstelbare schade oplopen.

“De lokale economie, dat zijn wij. Voor kleine Amstelveense zelfstandig ondernemers verzorgen wij al financiële ondersteuning in de vorm van een tijdelijke inkomensvoorziening en een eenmalige bedrijfslening die online beschikbaar is via www.amstelveen.nl/regelingzelfstandige. Daarnaast werken wij momenteel aan maatregelen om de liquiditeit van bedrijven en organisaties op korte termijn te vergroten, zoals uitstel of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijk belastingen. Verder proberen wij als gemeente de mogelijkheden voor ondernemerschap (tijdelijk) te verruimen door regelgeving aan te passen, zoals het bieden van afhaalmogelijkheden voor restaurants en het verruimen van de  venstertijden voor laden en lossen. Ook onderzoeken wij aanvullende ondersteuning van grotere MKB in de vorm van financiële overbrugging en compensatie”, geeft wethouder Gordon aan.

Denktank
Het kabinet heeft op 31 maart de Corona-maatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april. De gemeente heeft een ambtelijke denktank opgericht om te kijken wat het betekent, nu horeca, culturele en recreatieve voorzieningen langere tijd gesloten blijven en als het afzetgebied van internationaal opererende bedrijven voor langere tijd wegvalt. De denktank heeft tot doel maatregelen en interventies te bedenken die de impact van de crisis minimaliseren en het herstel bevorderen. De gemeente betreft vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen en lokale banken om de ideeën te toetsen en om ideeën van buiten naar binnen te halen.

“Ondernemers of anderen met een suggestie of idee over het steunen van onze Amstelveense bedrijven en werkgelegenheid kunnen zich bij mij persoonlijk melden via f.gordon@amstelveen.nl. Intussen wil ik inwoners vooral oproepen om zo veel mogelijk lokaal te kopen, af te halen of te laten bezorgen om onze ondernemers de crisis door te helpen. Dus alsjeblieft, #supportlocal”, zegt Gordon.