Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 maart 2020

D66 en BBA: Amstelveense jeugd schuldenvrije en kansrijkere toekomst

D66 en BBA vinden dat schulden werk en/of een opleiding niet in de weg mogen staan. Daarom willen zij een proef te starten waarmee de gemeente jongeren niet alleen helpt uit de schulden te komen, maar waarbij de hun (economische) positie wordt verbeterd. Met name door middel van een opleiding en/of werk. Als jongeren goede stappen zetten om aan hun toekomst te bouwen, dan kan de gemeente delen van de schuld kwijtschelden. Een voorstel van D66 en BBA hierover is op 11 maart door de gemeenteraad aangenomen. De proef gaat in 2021 van start.

Oplopende schulden
Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft ongeveer een derde van de jeugd schulden, bij een groeiende groep zijn er problematische schulden. Omdat niet iedere jongere opgewassen is tegen de financiële verantwoordelijkheid die volwassenheid met zich meebrengt, kunnen bijvoorbeeld de kosten van mobiele providers en de zorgverzekering een molensteen worden. Jongeren hebben vaak geen buffer en veel schuldeisers willen niet meewerken aan aflossingsvoorstellen. Hierdoor lopen de schulden alleen maar op. Er worden boetes opgelegd, er komen incassokosten boven op de bestaande schulden en soms stoppen jongeren met school om schuld af te kunnen betalen. Volgens D66 en BBA werkt dit op langere termijn averechts en raken jongeren hierdoor op achterstand. Beide Amstelveense fracties vinden dat jongeren en ouders vooral zelf verantwoordelijk zijn om schulden te voorkomen en op te lossen. Maar als dit ze niet op eigen kracht lukt, dan moet de gemeente hen bijstaan.

D66 en BBA:  Nu actie van gemeente gevraagd
D66 en BBA willen nu dat de gemeente met schuldeisers afspraken gaat maken en de schulden overneemt. “We willen dat in de aanpak van de gemeente niet de schuld maar het toekomstperspectief van jongeren centraal staat.” zegt Saloua Chaara, D66 raadslid. “Hier staat wel wat tegenover”, vervolgt ze. “We willen dat de gemeente met de jongeren plannen maakt om te werken aan hun toekomst. Dus wat ze gaan doen met een opleiding of hun werk. Elke keer als zij hun doelen halen, wordt een deel van de schulden kwijtgescholden. Hiermee vervangen we belemmerende schulden door een kansrijkere toekomst. Dit is beter voor jongeren en scheelt de samenleving later weer andere kosten.”

Amstelveens Jongeren Perspectief Fonds
“Dit is niet alles” voegt BBA raadslid Marga van Herteryck toe. “Er komt een verkenning naar een Amstelveens Jongeren Perspectief Fonds waar de gemeente en haar maatschappelijke partners aan bijdragen.” Zo kan het (deels) kwijtschelden van schulden uit dit fonds worden betaald en kan het fonds worden aangewend om coaching voor jongeren te betalen. “Naast een persoonlijk probleem zijn schulden ook een maatschappelijk probleem. Daarom is het goed dat we verkennen of we in een breed samenwerkingsverband het voorkomen en oplossen van schulden kunnen aanpakken”, aldus van Herteryck.