Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 maart 2020

D66-wethouder Frank Berkhout komt Orionscholen tegemoet

In februari heeft de gemeenteraad opdracht gegeven uitgebreider onderzoek te doen naar mogelijkheden voor vernieuwing van de schoolgebouwen en wijkcentrum de Meent aan de Orion. Dat betekent dat de huidige (school)gebouwen nog een paar jaar gebruikt gaan worden. Om het werk- en schoolklimaat binnen het gebouw te verbeteren worden nu verschillende maatregelen genomen. Het college van Amstelveen gaat de gemeenteraad voorstellen dat de gemeente de helft van de kosten hiervoor betaalt.

Wethouder onderwijs Frank Berkhout: “Renovatie en onderhoudskosten zijn in principe de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Maar de keuze om uitgebreider onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor nieuwbouw is ónze keuze geweest. Daarom willen we de schoolbesturen nu tegemoet komen en betalen we de helft van de werkzaamheden die zorgen voor een beter school- en werkklimaat. Er komt nog voor de zomer een hitte werende folie op het dak en de ramen en we plaatsen airco’s.”

Uitgebreider onderzoek
Eind 2019 is al een onderzoek geweest naar mogelijkheden voor nieuwbouw op de huidige locatie aan de Orion. De conclusie uit dat onderzoek is dat de huidige locatie te klein is voor een toekomstbestendige huisvesting voor de drie basisscholen en een wijkcentrum. Daarom is besloten om het zoekgebied binnen de wijk te vergroten. Dit jaar worden alle mogelijkheden onderzocht.

Wethouder Berkhout: “Ik geloof in een oplossing binnen de wijk. Ons doel is om kwalitatief hoogstaande schoolgebouwen te realiseren, die toegerust zijn voor de toekomst en een wijkcentrum dat zijn belangrijke functie binnen deze wijk behoudt. In het uitgebreide onderzoek gaan we verschillende locaties en mogelijkheden onderzoeken, waarbij belangrijke onderwerpen als verkeersveiligheid en parkeren ook een rol spelen. We verwachten de uitkomsten eind dit jaar, daarna moeten de plannen uitgewerkt worden en natuurlijk gebouwd worden. Dit gaat nog wel een aantal jaar in beslag nemen.”

Thema

Onderwijs en Werk

Onderwijs
D66 staat voor goed onderwijs voor ieder kind. Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs vormt in onze samenleving de basis om aan iedereen gelijke kansen te kunnen bieden. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat goed aansluit op het kind en goed opgeleide leraren met de nodige ondersteuning. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak: door te zorgen voor klaslokalen die aan hoge kwaliteitseisen voldoen en door scholen te ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs in de stad. D66 heeft oog voor zowel die leerlingen in de klas die meer uitdaging nodig hebben als voor de leerlingen die wat meer ondersteuning en hulp behoeven.

Werk
In de regio Amsterdam, waaronder Amstelveen, groeit de economie weer. Na een lange recessie neemt het aantal banen toe. De werkloosheid neemt af, steeds meer mensen doen mee. Toch profiteert niet iedereen van de nieuwe groei. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende arbeidsmarkt. In het bijzonder voor ouderen, lager- en middelbaar opgeleiden en mensen met een beperking is het lastig om aan werk te komen. D66 werkt aan een Amstelveen waarin iedereen de kans krijgt een baan te vinden, ongeacht leeftijd, opleiding of achternaam. Daartoe staat de gemeente klaar voor de mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ook krijgen mensen die te maken hebben met verdwijnend werk de kans om zich om te scholen en zodoende aan het werk te blijven.

Lees meer