Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 december 2019

D66 stelt vragen over de noodzaak van afvalpas

De fractie van D66 Amstelveen gaat vragen stellen over de toekomst van de afvalpas. Wat D66 betreft moeten Amstelveners op een makkelijke manier hun afval kunnen scheiden en deponeren in de containers. D66 wil dat er via een pilot onderzocht gaat worden of de voordelen van de afvalpas nog wel opwegen tegen de nadelen. Op termijn geheel afschaffen van de afvalpas moet ook worden onderzocht.

Anders inzamelen
Anders afval inzamelen is in 2018 ingevoerd. Het doel van het afvalbeleid gaat uit van een positieve stimulans tot meer sorteren van afval door een hogere service te bieden op de grondstoffeninzameling van Plastic, Metaal/blik en Drinkpakken (PMD) en Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) zodat er minder restafval overblijft. D66 vindt het belangrijk dat Amstelveners op een duurzame en praktische manier afval kunnen scheiden.

Afvalpas en verhuizen
Iedere huishouden in Amstelveen heeft een afvalpas ontvangen. De afvalpas fungeert als sleutel voor de ondergrondse container. De afvalpas is onder anderen ingevoerd om oneigenlijk gebruik van de container door bedrijven tegen te gaan. Ook voorkomt een afvalpas dat inwoners van andere gemeenten hun afval in Amstelveen kwijt kunnen. “Bij verhuizingen zijn er soms wel problemen. Daarom is het verstandig hier beter beleid voor te ontwikkelen door bijvoorbeeld nieuwe bewoners altijd nieuwe afvalpassen te sturen”, aldus D66-raadslid Edwin van der Waal.

D66 stelt vragen voor noodzaak van afvalpas
“Het doel van ‘Anders Inzamelen’ om zo veel mogelijk gescheiden afval te verzamelen steunen wij volledig. De vraag is of de huidige afvalpas hier het juiste instrument voor is”, aldus D66-gemeenteraadslid Youssef Ben Idder. D66 vraagt het college van B&W te onderzoeken of er alternatieven instrumenten/oplossingen zijn om dit doel te kunnen verwezenlijken. D66 wil onderzoeken of eerst in één wijk (bij wijze van pilot) de afvalpas kan worden afgeschaft. Indien negatieve effecten uitblijven kan dit breder in Amstelveen worden gedaan.