Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

Amstelveen gaat voor stadsvernieuwing: verouderde wijken aan de beurt

De Amstelveense coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA gaan de komende periode inzetten op stadsvernieuwing. Amstelveen heeft een groot aantal wijken uit de periode 1950-1970, die op diverse punten behoorlijk verouderd zijn en vernieuwd moeten worden: een miljoenenproject.

‘Destijds zijn die wijken volgens de nieuwste inzichten gebouwd, maar inmiddels zijn ze op punten behoorlijk verouderd. Niet alleen zijn veel huizen slecht geïsoleerd en dus niet duurzaam, maar er is ook veel versleten na meer dan 50 jaar’, melden de partijen in een gezamenlijk persbericht waarin zij stellen niet van bovenaf te willen bepalen wat er moet gebeuren. VVD, D66 en PvdA willen in gesprek met de mensen waar het om gaat, om zo draagvlak te creëren. D66-fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven over dit project: ‘De komende tijd gaan we opzoek naar één of twee gebieden waar stadsvernieuwing het meest noodzakelijk is. Bij succes in deze wijken of buurten kunnen we het ook in andere gebieden gaan uitvoeren’.

Sloop en nieuwbouw
‘Ook de openbare ruimte en de voorzieningen in de wijken raken aan het einde van hun levensduur. Het is natuurlijk niet zo dat alles in een keer uit elkaar valt, maar er moet wel wat gaan gebeuren.’ De partijen noemen Stadsvernieuwing een breed begrip, met soms grote gevolgen: ‘Het kan inhouden dat een wijk, met de huizen daarin, wordt opgeknapt, maar soms is sloop en nieuwbouw de enige oplossing voor grotere problemen. Dat doe je niet zomaar. Het woongenot van bewoners wordt er direct door geraakt. Draagvlak is dus cruciaal.’ De eerste stap die de partijen gaan zetten is om met elkaar een gezamenlijk beeld te vormen wat stadsvernieuwing precies inhoudt en hoe we dat in Amstelveen willen invullen. ‘De komende tijd gaan daarvoor de plannen gemaakt worden. Dan wordt ook duidelijk welke wijken als eerste aangepakt gaan worden.’

Verschillende politieke invalshoeken
De drie partijen melden dat zij allen verschillende invalshoeken hebben als het op stadsvernieuwing aankomt, maar die verschillende belangen zijn volgens de partijen zelf niet per se tegenstrijdig: ‘Er moet een goede balans gevonden worden. D66 zet met name in op verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en realisatie van meer middeldure huur- en koopwoningen, de VVD vindt gevarieerde wijken en realisatie van middeldure koopwoningen belangrijk en de PvdA richt zich op behoud van tenminste het zelfde aantal sociale huurwoningen zodat alle huidige bewoners zeker kunnen zijn van een betaalbare woning in hun vertrouwde wijk.’ Eerder werd al beklonken dat 3 miljoen euro per jaar wordt gereserveerd voor het opknappen van verouderde wijken en vorige week (6 november 2019 ) heeft de Amstelveense gemeenteraad ingestemd met het voorstel van onder meer VVD, D66 en PvdA om te beginnen met plannen voor stadsvernieuwing.