Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 oktober 2019

Pilot afvalbrengstation groot succes

De fractie van D66 heeft vorig jaar het college van B&W opgeroepen om een pilot te starten voor de openstelling van de gemeentewerf op zondag. De pilot liep van augustus tot en met oktober. Het doel van de pilot was enerzijds om de dienstverlening te verbeteren en anderzijds om afvalscheiding te bevorderen. Voor mensen die werken van maandag tot en met vrijdag en sportende kinderen hebben op zaterdag is het bijna niet mogelijk om binnen de huidige openingstijden afval weg te brengen naar de gemeentewerf. “Uit de bezoekersaantallen blijkt dat er zeer veel Amstelveners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om op zondag afval weg te brengen naar de gemeentewerf”, aldus D66-raadslid Tawros Aslanjan.

Inwoners blij met zondagsopenstelling
Raadsleden Tawros Aslanjan en Youssef ben Idder brachten op de laatste zondag van de pilot een bezoek aan de gemeentewerf, om met inwoners te spreken over hoe zij de zondagsopenstelling hebben ervaren. Bij hun bezoek spraken zij met veel Amstelveners, waaronder inwoner en horeca-ondernemer Marcel Kunst. “Als ondernemer ben ik veel aan het werk en kan daardoor vaak niet naar de gemeentewerf op de reguliere openingstijden. Ik ben dan ook erg blij met het feit dat de werf op zondag open is. Hopelijk blijft het afvalbrengstation permanent open op zondag ”, aldus Marcel Kunst.

300 bezoekers
Uit cijfers blijkt dat gedurende de pilot, gemiddeld 300 Amstelveners iedere zondag het afvalbrengstation hebben bezocht. “Ruimere openingstijden zijn noodzakelijk om beter aan de vraag van de Amstelveense inwoners te kunnen voldoen”, aldus D66-raadslid Youssef ben Idder. Wat D66 betreft kunnen de openingstijden dan ook permanent worden verruimd.

Afvalscheiding
Ruimere openingstijden van de gemeentewerf brengen wat D66 betreft ook andere voordelen met zich mee. D66-raadslid Youssef ben Idder: “Door de gemeentewerf vaker open te stellen voor inwoners worden huishoudens beter in de gelegenheid gesteld om hun afval gescheiden aan te bieden. Door afval goed te scheiden dragen wij bij aan het behoud van (soms) schaarse grondstoffen”. Onder bezoekers en medewerkers van het afvalbrengstation zijn de afgelopen tijd enquêtes afgenomen over de ruimere openingstijden. De enquêtes maken onderdeel uit van de evaluatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld met de gemeenteraad.