Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 september 2019

Zomercolumn #7 – Opgeruimd staat netjes – Youssef Ben Idder

In 2014 won de Gemeente Amstelveen de prijs voor de Groenste Stad van Europa. De jury koos onze stad vanwege het gevarieerde groene landschap, afwisseling van bomen en struiken, het natuurlijke groen en de mooie groene open ruimten. Het Amsterdamse Bos en de vele parken zijn een belangrijk onderdeel hiervan. In de wijk waar ik woon, het Keizer Karelpark, zijn er net als in vele andere wijken de vele bomen die de wijk zijn groene karakter geeft.

Zwerfafval
Om Amstelveen groen te behouden is het belangrijk om zwerfafval tegen te gaan. Het zorgt niet alleen tot veel ergernis bij bewoners, maar het trekt ook ongedierte aan zoals ratten. Het allerbelangrijkste is dat zwerfafval slecht is voor de natuur en het de bodem kan verontreinigen. In verschillende enquêtes is gebleken dat de inwoners van Amstelveen zich het meest ergeren aan zwerfafval. Op plekken waar veel mensen samen komen, zoals haltes voor openbaar vervoer, supermarkten en bij scholen is het probleem zwerfafval vaak het grootst.

Faciliteren vanuit Gemeente
Wethouder Floor Gordon (Portefeuille Afvalbeheer) heeft in juli aangegeven om het probleem aan te pakken. De gemeente kan hierin faciliteren, maar kan het probleem niet alleen oplossen. Daarvoor heeft Floor gesprekken gevoerd met verschillende partijen uit de stad, zoals scholen, supermarkten en een sportschool.

Samen houden we het netjes
De komende periode wil ik initiatieven nemen om het zwerfafval te verminderen. Denk aan bijvoorbeeld het laten plaatsen van creatieve afvalbakken. Dit om de bewustwording van bewoners te vergroten. Op site van Milieu Centraal staat beschreven dat mensen eerder geneigd zijn om afval in bakken te doen als er voetstapjes rondom de afval bak zijn geplaatst. Ook heeft D66 een motie mede ingediend om containertuintjes aan te leggen. Een vuilniscontainer ziet er dan een stuk beter uit en bewoners zijn eerder geneigd om het netjes te houden. Met dit soort leuke initiatieven willen wij zwerfafval verminderen, maar daar hebben wij wel de hulp van U nodig! Wat zou u doen om zwerfafval te verminderen in Amstelveen?