Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 september 2019

VVD, D66, PvdA en CDA: Grote zorgen om gezondheid Amstelveners naar aanleiding van RIVM-rapport

Uit de berichtgeving van RTL nieuws van afgelopen vrijdag over het RIVM-rapport betreft de luchtkwaliteit in Amstelveen, kwam naar voren wat veel inwoners van de stad al langer dachten: wij wonen in één van de meest ongezonde gemeente van Nederland. De omringende snelwegen en Schiphol worden in het rapport genoemd als de grootste boosdoeners en vervuilers. Naast de gifstoffen is ook het hoge basis geluidsniveau schadelijk voor de gezondheid. De kans op hart- en vaatziektes is als gevolg hiervan aanzienlijk verhoogd. Eén van de schrijvers van het rapport zegt dat het niet aan te raden is om in de Amsterdamse metropoolregio te (gaan) wonen.

De gezondheid van de inwoners van Amstelveen is in het geding en dat is voor de fracties van VVD, D66, PvdA en CDA  aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W. Wat hen betreft moet er op korte termijn contact opgenomen worden met de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur & Milieu om de ernst van de huidige situatie te onderstrepen en te vragen om maatregelen.

Daarnaast vragen de vier fracties of de uitkomsten van het RIVM-rapport ook meegenomen kunnen worden in het lopende overleg met Schiphol. Het recht op schone lucht en een gezonde leefomgeving is in Amstelveen op allerlei manieren ernstig in het geding. Professor van Schayck (MCM) stelt dat het wonen in onze regio betekent dat men per dag de gifstoffen van ca. 5 a 10 sigaretten binnenkrijgt. “Natuurlijk hebben we allemaal belang bij transport en reizen, maar als dat ten koste gaat van onze gezondheid dan streven wij ons doel van zo lang mogelijk gezond leven volledig voorbij” aldus de woordvoerders van de fracties.