Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 september 2019

D66 in de bres voor de Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de Kunstuitleen

D66 Amstelveen wil dat Platform C – de verzamelorganisatie van de Muziek- en Dansschool Amstelveen, de Volksuniversiteit Amstelland en de Kunstuitleen Amstelveen – financieel gezond wordt en toegankelijk is voor iedereen. De organisatie kampt nu met financiële tekorten. Daarom heeft D66 aan het college gevraagd om Platform C te helpen. Bijvoorbeeld door de gemeentesubsidie voor een langere periode, aan de organisatie uit te betalen. “Dit draagt in tijden van financiële onzekerheid bij aan rust en stabiliteit.”, aldus de democraten.

Basisvoorziening
Voor D66 is Platform C een basisvoorziening die geworteld is in Amstelveen en hier ook thuishoort. De
democraten vinden dat Platform C een belangrijke en positieve bijdrage levert aan de Amstelveense
samenleving en dat de gemeente (daarom) moet helpen als de organisatie in de problemen zit. Anne-Mieke van der Vet, D66 raadslid kunst en cultuur zegt hierover: “We begrepen al eerder dat Platform C kampt met financiële problemen. Nu blijkt de financiële positie van Platform C slechter te zijn dan gedacht. Natuurlijk is de organisatie in de eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de eigen financiële problemen. Maar wanneer zij er zelf niet helemaal uitkomt, dan moet de gemeente een helpende hand moet bieden. De Muziek- en Dansschool, de Volksuniversiteit en de Kunstuitleen zijn te belangrijk voor het stimuleren van creativiteit, verbinding, ontwikkeling en ontplooiing in onze stad. Daarom moeten wij pal voor pal voor Platform C staan als er problemen zijn.

Financieel beheersplan
De directie van Platform C heeft een financieel beheersplan gemaakt om de basis op orde te brengen. Dit plan heeft de directie van Platform C aan het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. D66 wil van het College weten hoe zij dit plan beoordeelt en of met de uitvoering van dit plan, Platform C voor de lange termijn toekomstbestendig en financieel gezond wordt. De democraten willen dan ook dat als Platform C het College om hulp vraagt, het College deze hulpvragen ruimhartig beoordeelt. Zo komt de raadsfractie met het voorstel om de gemeentelijke subsidie voor een langere termijn aan Platform C toe te kennen. “In tijden van financiële onzekerheid, draagt een langjarige subsidieafspraak bij aan rust en stabiliteit”, aldus van der Vet.

Toegankelijkheid garanderen
Een laatste zorg waar D66 opheldering over wil hebben is de toegankelijkheid van Platform C in tijden van de vernieuwing van het Stadshart en in het bijzonder de realisatie van de Bioscoop aan het Stadsplein. Onder inwoners en medewerkers van Platform C bestaan hier grote zorgen over. Kunnen zij nog wel gebruik blijven maken van het pand en al haar faciliteiten? De D66’ers willen weten of het College de zorgen kent en wat zij gaat doen om er – zonder dat Platform C hier financieel schade aan ondervindt – voor te zorgen dat Platform C gewoon toegankelijk blijft voor inwoners wanneer het Stadshart op de schop gaat.

Thema

Cultuur en Sport

Kunst & cultuur
Kunst en cultuur vormen een verrijking voor de inwoners van Amstelveen. Amstelveen is rijk aan cultuur: veel voorzieningen en vele creatieve kunstenaars. Kunstenaars en culturele instellingen stimuleren de creativiteit en houden de samenleving een spiegel voor. Cultuur stimuleert, prikkelt, ontroert, verbindt, schuurt en leidt tot discussie. Mede dankzij de goede culturele voorzieningen is het fijn wonen in Amstelveen. De aantrekkingskracht van Amstelveense instellingen geeft een impuls aan de lokale economie. D66 wil zich inzetten voor diversiteit van het culturele aanbod en samenwerking tussen instellingen en bedrijven.

Sport & spel
Sport en beweging zijn van groot belang voor een gezond leven. D66 wil graag alle Amstelveners stimuleren voldoende te bewegen, in teamverband of individueel. Sport draagt bij aan een betere gezondheid, maar ook aan de integratie van nieuwe inwoners en participatie in de samenleving.

Lees meer