Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 augustus 2019

Zomercolumn #4 – Voorbij de waan van de dag – Stephanie Schilder

Het zomerreces gebruiken politici vaak om te reflecteren op het verleden en inspiratie op te doen voor de toekomst. Wat hebben wij als fractie het afgelopen jaar bereikt? Wat kon beter? Waar zie ik mogelijkheden voor de toekomst?
Een van de grootste gevaren voor een politicus is de waan van de dag. Als politicus word je steeds geconfronteerd met dingen die opeens opspelen. Door de waan van de dag en alles wat er op een politicus afkomt, bestaat er het risico dat je het grotere doel uit het oog verliest. Jouw ideologie. De reden waarom jij in de politiek bent gestapt.

De redenen voor mij, inmiddels vijf jaar geleden, om lid te worden van D66 waren: kansengelijkheid en opstaan tegen haat, racisme, discriminatie en xenofobie. Mensen denken vaak dat dit wat meer landelijke thema’s zijn en dat de regering of de Tweede Kamer hier wat aan kan/moet doen. Maar niks is minder waar.

Juist in de gemeenteraad kun je op lokaal niveau deze thema’s aanpakken. Zo diende mijn collega-raadslid Saloua Chaara, naar aanleiding van onderzoek van de GGD, een mooi amendement in om sporten en bewegen voor (kwetsbare) jeugd meer toegankelijk te maken. Daarnaast riep ik zelf tijdens de behandeling van verschillende duurzaamheidsplannen op tot sociale rechtvaardigheid. Op dit moment is een veelgehoord – en terecht – kritiekpunt dat er groepen zijn in onze samenleving die niet mee kunnen doen aan de duurzaamheids- en energietransitie. Het is daarom extra belangrijk dat de politiek zich inzet om ervoor te zorgen dat iedereen kan mee doen.

Ook op het gebied van saamhorigheid en het opstaan tegen alle vormen van haat en discriminatie, is er een rol weggelegd voor gemeenteraadsleden. Zo riep onze fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven op om elkaar te blijven ontmoeten en met elkaar te blijven praten om zo het gemeenschapsgevoel te versterken en te voorkomen dat groepen in Amstelveen tegenover elkaar gaan staan. En Robert Zuidbroek riep na de Nashville-verklaring op de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen, wat toen ook gebeurde. Een mooi lijstje van voorbeelden waar onze gedeelde D66-waarden worden toegepast op gebeurtenissen waarmee je als gemeenteraadslid wordt geconfronteerd.

In zijn boek “Moreel leiderschap” verwoordt Alex Brenninkmeijer fantastisch wat de kern is van je moreel kompas:

Ga ’s morgens voor de spiegel staan, kijk jezelf aan en stel je de vraag: waarom doe ik het? En vraag je af of je jouw antwoord op deze vraag steeds kunt uitleggen aan iemand om wie je geeft

Deze vraag moeten wij onszelf als politici telkens stellen. Of het nou om een klein agendapunt gaat tijdens de commissie- of raadsvergadering, of om een groter dossier. In een tijd waarin de roep om moreel leiderschap steeds luider klinkt, ligt er voor ieder van ons de taak om ons steeds deze vraag te blijven stellen. Want enkel het volgen van de ‘waan’ van de dag (hoe belangrijk soms ook) brengt ons niet tot ons gezamenlijke doel: een beter Amstelveen voor iedereen.

Ik zal altijd vanuit de kernwaarden en idealen van D66 werken aan een mooier Amstelveen.  Ook binnen de fractie blijf ik ons steeds de spiegel voorhouden: waarom doen wij het? Dat wij onszelf steeds de vraag blijven stellen. Ook wanneer de waan van de dag de overhand dreigt te nemen.