Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juli 2019

D66 & GroenLinks zorgen voor groenblauwe school- en speelpleinen

Op 10 juli 2019 hebben GroenLinks en D66 in de raadsvergadering een gezamenlijke motie ingediend om aandacht te vragen voor het groenblauw inrichten van de school- en speelpleinen in Amstelveen. De motie roept het College van B&W op om te starten met een pilot bij een of twee speel- of schoolpleinen door de tegels te vervangen door bijvoorbeeld gras, bomen en waterelementen. De pleintjes worden hierdoor niet alleen klimaatbestendiger, maar ook leuker én gezonder voor kinderen.

In de komende jaren zal ook Amstelveen klimaatbestendig moeten worden. Door de klimaatverandering is er meer risico op droogte én op extreme regenval. Om de gemeentebestand te maken tegen de klimaatverandering, hebben GroenLinks en D66 een motie ingediend om de tegels van school- en speelpleinen te vervangen door bijvoorbeeld gras en bomen, maar ook door waterelementen aan de pleintjes toe te voegen.

GroenLinks-raadslid Cheimaa Aouni: “De meeste speel- en schooltuinen in Amstelveen zijn volledig betegeld. Het vernieuwen van de locaties door ze groenblauw in te richten heeft niet alleen een positief effect op het milieu, namelijk minder hittestress en een betere waterberging, het zorgt er ook voor dat kinderen en omwonenden een mooiere en gezondere leefomgeving krijgen”.

De motie is afgelopen woensdag unaniem door de raad aangenomen en de eerste een of twee locaties worden in 2020 gerealiseerd. D66-raadslid Stephanie Schilder: “Het is voor de gezondheid van de kinderen van belang om op te groeien in een groene omgeving. Wij zijn dan ook heel blij met de raadsbrede steun en zijn benieuwd naar de resultaten”.

GroenLinks en D66 willen zoveel als mogelijke groenblauwe school- en speeltuinen creëren in Amstelveen. Op basis van de eerste resultaten van deze motie, zullen zij hier in de toekomst vervolgvoorstellen over doen.