Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 november 2018

Onderzoek (ver)nieuwbouw KKC

De D66-fractie wil dat het college van B&W met Keizer Karel College in gesprek gaat over het verbeteren van haar huisvesting. De middelbare school heeft aangegeven dat de huidige school deels gedateerd is en wil met de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van verbouw of nieuwbouw. D66 wil dat het college hier snel werk van maakt.

Vooralsnog heeft het college van B&W aangegeven met de discussie over nieuwbouw te willen wachten totdat er een breed onderzoek is gedaan naar wat de totale huisvestingsbehoefte van scholen in de regio is. De fractie denkt dat het verbeteren van de huisvesting van het Keizer Karel College losgezien moeten worden van het regionaal onderzoek. “In vergelijking met andere middelbare scholen is de kwaliteit van de huisvesting van KKC beduidend lager. Qua verwarming en verouderde lokaalindeling wordt het steeds urgenter om naar kwaliteitsverbeteringen van de school te kijken. Ook past andere huisvesting goed bij de ambitieuze toekomstplannen van de middelbare school.”, aldus onze woordvoerder onderwijs Anne-Mieke van der Vet.

Op 7 november bespreekt de gemeenteraad de gemeentebegroting van volgende jaar. Bij deze begrotingsbehandeling gaat de fractie het college van B&W vragen om de gesprekken over nieuwbouw van het KKC snel te starten. Wat haar betreft past (ver)nieuwbouw van het KKC ook goed bij de ambities van het college van B&W op terrein van duurzaamheid.