Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 oktober 2018

De fractie stelt vragen over de ziekenhuiszorg in Amstelveen

De fractie wil dat het college van B&W met Ziekenhuis Amstelland in gesprek gaat om inzicht te krijgen in de financiële positie van het ziekenhuis. Ze heeft vragen aan het college van B&W gesteld. Aanleiding voor de vragen is een rapport van BDO over de financiële positie van ziekenhuizen in Nederland.

Elk jaar analyseert BDO de jaarrekeningen van de 66 algemene ziekenhuizen in Nederland en beoordeelt aan de hand daarvan in hoeverre de ziekenhuizen financieel gezond zijn. Ook dit jaar heeft BDO deze analyse – ook wel ‘stresstest’ genoemd- uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Ziekenhuis Amstelland onderaan de ranglijst staat. Dit komt vooral omdat het ziekenhuis niet in staat was om tijdig haar jaarrekening te deponeren zodat het in de analyse van BDO meegenomen kon worden. In een eigen statement, geeft het ziekenhuis aan dat er geen reden is voor paniek. Goede ziekenhuiszorg blijft gegarandeerd. Het ziekenhuis verklaart: “Van een dreigend faillissement is geen sprake. We hebben goede afspraken gemaakt voor de komende jaren met de bank en de zorgverzekeraars.” Saloua Chaara, onze woordvoerder gezondheid: “Dit stelt gerust. We zijn blij te lezen dat het ziekenhuis naar eigen zeggen goede afspraken maakt met de bank en de zorgverzekeraar. We willen wel graag weten wat er nu aan de hand is en hoe het nu verder gaat met de ziekenhuiszorg in Amstelveen.” Hoewel het college van B&W geen formele zeggenschap heeft over de wijze waarop Ziekenhuis Amstelland de ziekenhuiszorg organiseert, wil de D66 fractie dat het college hierover met het ziekenhuis in gesprek gaat.

Volgens de fractie vervult het ziekenhuis een belangrijke maatschappelijke functie binnen Amstelveen. Daarnaast is Ziekenhuis Amstelland ook een grote bron van werkgelegenheid. In 2017 had het Ziekenhuis 88 medisch specialisten en ruim 800 medewerkers in dienst.