Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 juni 2018

Onze reactie op het kraken pand door We Are Here

Onze fractie is geschrokken van het kraken van een kantoorpand aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 door de groep We Are Here vannacht. Wij willen dat het college van B&W al het nodige gaat doen om illegale situaties te beëindigen. Ook gaan wij het college aansporen om op korte termijn met de gemeente Amsterdam en het ministerie in overleg te treden om een oplossing te vinden voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

 

Kraakverbod
Onze fractie verwacht dat het college van B&W in samenwerking met het OM de situatie op korte termijn gaat bekijken. Wij zijn vooral bezorgd over onveilige situaties in het pand en in de omgeving. Onze fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven: “In Nederland is kraken bij wet verboden. Als overheid hebben wij de plicht wetten na te leven en illegale situaties niet in de hand te werken. Indien er strafbare feiten zijn gepleegd moeten het college van B&W en het OM op korte termijn optreden”. In de commissievergadering van aanstaande donderdag gaat D66 de situatie met het college van B&W bespreken.

Oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers
Wij gaan het college van B&W ook vragen om op korte termijn met de gemeente Amsterdam en het ministerie in overleg te treden om een oplossing te vinden voor deze groep.  Harmen van der Steenhoven: “Door het ontbreken van een duidelijke oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers worden nu ook panden in Amstelveen gekraakt. Een beter beleid lijkt mij daarom meer dan ooit noodzakelijk.’ Specifiek voor dit kantoorpand zijn plannen in voorbereiding voor het realiseren van woningbouw. De fractie gaat in de commissievergadering vragen of deze plannen hierdoor vertraging oplopen.