Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 april 2018

Terugblik verkiezingen

Als je nu over het Zwarte Pad fietst, langs het uitlopende groen, is het al moeilijk voor te stellen. Maar wat was het koud! Zo enórm koud die campagneweekenden in de winkelcentra, op de verkiezingsmarkt en van brievenbus naar brievenbus door onze mooie stad. D66 bedankt hierbij alle lijsttrekkers, vrijwilligers en ambtenaren voor hun inzet en de mooie en eerlijke campagne. De kiezer heeft gesproken.

Opkomst

Maar liefst 37.604 Amstelveners hebben vorige week hun betrokkenheid bij de stad getoond door hun stem te laten spreken en een keuze te maken voor een partij en/of persoon waarin zij vertrouwen stellen. Terwijl de landelijke opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen rond de 55% lag, was de opkomst in Amstelveen een respectabele 58,1%, dat is 2,7% hoger dan in 2014 (lees: 55,4%). De gemeentelijke communicatie, inzet en zichtbaarheid van alle politieke partijen op straat en in de media, heeft hier ongetwijfeld een rol in gespeeld. Graag zetten wij voor de verkiezingen in 2022 in op een opkomst van 60%!

Felicitaties

Felicitaties zijn op zijn plek voor de winnaars in deze verkiezingen. D66 feliciteert de grootste partij, de VVD, met maar liefst een kwart van de stemmen en 10 zetels. D66 feliciteert GroenLinks met de groei en de zetel winst. En waar we de vorige periode begonnen met 9 partijen, starten we nu met 10. Actief voor Amstelveen heten wij met maar liefst twee zetels van harte welkom in deze Raad.

Jong, lokaal en vrouw

Amstelveen heeft gekozen jong, lokaal en vrouw… De verjonging bij de installatie van de nieuwe Raad was direct goed zichtbaar. En ja, het moet gezegd, wij zijn er bijzonder trots op dat wij nog steeds de grootste partij zijn op Uilenstede. Dat met alle jonge concurrentie. Wij hebben genoten van het Uilenstede debat. Wij zijn blij met zoveel vernieuwing in de Raad en hopen dat wij gezamenlijk, met kennis van het verleden, en een blik gericht op de toekomst een progressieve koers in kunnen slaan en richting geven aan grote thema’s als wonen, duurzaamheid, onderwijs en zorg. Amstelveners kijken over grenzen heen, maar willen ook dat wij in de Raad genoeg oog houden voor lokale thema’s en belangen, zij willen volksvertegenwoordigers en bovenal mensen die geloven in onze stad. Onze lokale partijen groeiden van 6 naar 7 zetels. Nieuwkomer AVA deed een flinke duit in het zakje, maar ook Burger Belangen Amstelveen verdient een speciale vermelding. Een groei van bijna 1000 stemmen. De laatste restzetel was spannend…  En net als in vele andere gemeenten in Nederland, gaf ook de Amstelveense kiezer een duidelijke boodschap af. Drie van de 15 vrouwen in deze Raad zijn met voorkeursstemmen verkozen boven een man op de lijst. Vanavond zijn 40% van onze geïnstalleerde raadsleden vrouw, en in 2014 was dat percentage nog 27%. De betere balans in genderdiversiteit draagt wat ons betreft bij aan de herkenbaarheid en representativiteit van de Raad en daar zijn wij blij mee.

Coalitievorming

D66 verliest deze verkiezingen 1 zetel, maar blijft met 7 zetels de 2e partij van Amstelveen. De coalitie uit 2014 is stabiel en betrouwbaar gebleken en de kiezer heeft dat gewaardeerd, want de vier coalitiepartijen gezamenlijk zijn geen zetels verloren. De VVD heeft, als winnaar van de verkiezingen, het initiatief genomen om samen met D66 een stabiele coalitie tot stand te brengen. Gezien onze goede samenwerking in de afgelopen vier jaar, het liberale gedachtegoed wat onze beide partijen aanhangen en de gezamenlijke wens om tot een goed inhoudelijk programma te komen voor alle Amstelveners, trekken wij daarom ook graag daarin samen op. Wij kijken uit naar een zorgvuldige eerste gespreksronde met alle partijen, alvorens wij – op basis daarvan – vervolgstappen zullen zetten.