Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

D66 zet zich in voor tweetalig onderwijs

D66 wil het aanbod aan tweetalig onderwijs in Amstelveen flink uitbreiden.  In een internationaal georiënteerde regio vindt D66 het van groot belang kinderen goed voor te bereiden op de toekomst. In 2016 is Basisschool ‘De Westwijzer’ met tweetalig onderwijs gestart, ondersteund door de gemeente. Toen D66-wethouder Maaike Veeningen in 2016 de eerste stappen zette door het tweetalig onderwijs op de Westwijzer te subsidiëren waren veel ouders geïnteresseerd. Daarom wil D66 op meer scholen twee taling onderwijs mogelijk maken.

Veeningen: ‘Een open Nederlandse economie en een internationale omgeving als Amstelveen, maken zulke initiatieven al snel tot waardevolle aanvulling in het basisonderwijs. De goede resultaten maken dat we het tweetalig onderwijs in Amstelveen verder mogelijk willen maken. Natuurlijk altijd in overleg met de scholen en met support van de gemeente.’

D66 woordvoerder onderwijs Anne-Mieke van der Vet: ‘Uiteraard houden we rekening met de werkdruk van de docenten, en ook met hun mogelijkheden en ambities. Engels wordt voor onze kinderen steeds belangrijker, we willen dat alle leerlingen in het basisonderwijs in aanraking komen met goed Engels. Daarin kunnen onze docenten zich bij scholen en verder verbeteren. De gemeente kan daarbij helpen. Dat maakt zo Amstelveen een aantrekkelijkere gemeente om in het onderwijs te werken.’

Het succes van de Westwijzer bewijst, dat de subsidie goed is besteed. Dat we mogelijkheden zien het gehele basisonderwijs te laten profiteren van de ervaringen die zijn opgedaan. Ook in het voortgezet onderwijs willen we tweetalig onderwijs stimuleren, voor zover dat niet al tweetalig is.

D66 heeft daarbij nadrukkelijk ook de vmbo-opleidingen in gedachten. Beroepsonderwijs kan niet meer zonder Engels. Dat is de realiteit in deze regio en daar moet je de leerlingen op voorbereiden. Daarnaast biedt het ook meer mogelijkheden om de snelgroeiende groep Indiase leerlingen in Amstelveen te laten integreren op onze scholen.’

D66 wil dat de gemeente geld vrijmaakt om alle scholen die dat willen in de gelegenheid te stellen tweetalig onderwijs te geven.