Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

D66 wil gemeentewerf open op zondag

D66 wil ruimere openingstijden van het afvalbrengstation in Amstelveen. Wij denken daarbij in ieder geval aan het extra openstellen van de gemeentewerf op zondag en op één avond doordeweeks. We vinden dat de ruimere openingstijden noodzakelijk zijn om beter aan de vraag van de Amstelveense inwoners te kunnen voldoen.

Open op zondag

De fractie van D66 wil dat het college van B&W onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor een avondopenstelling en een zondagsopenstelling van het afvalbrengstation. D66-raadslid Tawros Aslanjan: “Voor veel Amstelveners, die in de maand maart aan de slag gaan in hun tuin of zolder, is een bezoek aan de gemeentewerf onvermijdelijk. Voor mensen die werken van maandag tot en met vrijdag en sportende kinderen hebben op zaterdag is het echter bijna niet mogelijk om binnen de huidige openingstijden afval weg te brengen naar de gemeentewerf. Ruimere openingstijden in de avond en op zondag kunnen een uitkomst bieden voor veel Amstelveners die hun afval weg willen brengen.” D66 wil in ieder geval een jaar lang in de vorm van een pilot de openingstijden van de gemeentewerf verruimen. Als er veel gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten kunnen de openingstijden wat D66 betreft permanent worden verruimd.

Afvalscheiding 

Ruimere openingstijden van de gemeentewerf brengen wat D66 betreft ook andere voordelen met zich mee. D66-raadslid Edwin van der Waal: “Door onze gemeentewerf vaker open te stellen wordt men beter in de gelegenheid gesteld om afval gescheiden aan te bieden. Door het afval goed te scheiden, dragen wij bij aan het behoud van (soms) schaarse grondstoffen.”

Het gescheiden afval levert veel op, want veel materialen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden en het recyclen kost meestal minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. D66 vindt het belangrijk om met ruimere openingstijden inwoners te stimuleren om hun huishoudelijk afval te scheiden en naar het afvalbrengstation te brengen. Wat D66 betreft wordt de eventuele stijging van de hoeveelheid (gescheiden) aangeleverd afval bij de gemeentewerf ook meegenomen in de evaluatie van de pilot.