Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 september 2017

Woningen voor studenten op Kronenburg?

De kantorenlocatie Kronenburg kampt al lang met grote leegstand. Onder meer door het nieuwe werken zijn er minder kantoren nodig. Langdurige leegstand kan leiden tot verloedering van het gebied. Het is bovendien zonde: ruimte is schaars in Amstelveen en omgeving, de druk op de woningmarkt groot.

Daarom zou D66-wethouder Maaike Veeningen er graag studentenwoningen van te maken. Naast de leegstand ligt Kronenburg naast studentencampus Uilenstede. Bovendien is er een groot tekort aan studentenwoningen. Leegstaande kantoren bieden kansen om het tekort aan studentenwoningen op te vangen. En Kronenburg zelf kan door de komst van studenten en onderwijs en onderzoek een stuk levendiger worden.

Deze week is aan de staatssecretaris van I&M toestemming gevraagd een deel van de kantoren om te mogen bouwen naar studentenhuisvesting. Meer hierover kunt u lezen op het blog van D66-wethouder Maaike Veeningen.