Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 juli 2012

Maaike Veeningen nieuwe fractievoorzitter D66 Amstelveen

Maaike Veeningen (31)
volgt Rien Alink op als fractievoorzitter van D66 Amstelveen. Van 1990-2002 was
Alink reeds fractievoorzitter, en van 2002-2006 wethouder. Begin 2011 heeft
Alink het fractievoorzitterschap opnieuw tijdelijk op zich genomen. Inmiddels
vindt Alink het tijd om het stokje aan Veeningen over te dragen.

Alink: “Het fractievoorzitterschap heb ik
altijd met veel plezier uitgeoefend. Vanuit een gezonde gedrevenheid voor de
politiek en het gedachtegoed van D66 . Met het oog op de aanstaande
verkiezingen in 2014 is het moment nu gekomen voor overdracht. Mijn politieke
inzet zal niet verminderen, ik blijf raadslid 
en commissielid in de Commissie Burgers en Samenleving”.

Maaike
Veeningen is sinds 2002 actief namens D66 Amstelveen. De vorige raadsperiode
was Veeningen burgerlid in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur, en in 2010 is
zij gekozen tot raadslid. Eerder was zij al fractie-assistent. Veeningen heeft
in deze functies de afgelopen jaren al veel politieke ervaring opgedaan.

Veeningen: “D66 wil
vernieuwen, hervormen en investeren. Ook in Amstelveen. Leegstaande kantoren
vragen bijvoorbeeld om een andere aanpak. Het aantal ZZP-ers groeit gestaag;
deze mensen hebben geen behoefte aan een compleet kantoor. Ook het flex-werken
neemt in rap tempo toe. De veranderende vraag naar kantoorruimte vereist een
andere blik op leegstaande panden. D66 pleit 
voor transformatie van ongebruikte ruimtes. Voor jongeren en starters,
die in Amstelveen moeilijk aan een woning kunnen komen,  is het wrang om zo veel leegstaande ruimtes
te zien. Inzetten op transformatie naar woningen ligt dan ook voor de hand,
zeker nu het Rijk gemeenten daar op dit moment bij helpt.

D66
pleit al geruime tijd een bruisend Stadshart. Dat ons Stadshart afgelopen zomer
als enorme lege vlakte in een landelijke reclame is gebruikt, is simpelweg
genant. Als we een young professional-centrum faciliteren in het Stadshart zou
dat ZZP-ers en andere professionals samen kunnen brengen, zodat creatieve
kruisbestuiving kan plaatsvinden. Tegelijkertijd kan zo’n centrum bijdragen aan
de levendigheid op en rondom het plein. Ik kijk er naar uit om me samen met de
fractie in te zetten voor deze en andere hervormingen.” 

Lees hier het bericht van voorzitter Jan Vlak aan de D66 Amstelveen leden over de wissel.