Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Vragen van D66 en VVD over het Oude Dorp in Amstelveen

De gemeente is al een aantal jaren bezig met  de herinrichting van het Oude Dorp en de daarbij behorende verkeers- en parkeermaatregelen.

Voor de fracties van de VVD en D66 is het van belang dat het Oude Dorp economisch vitaal en aantrekkelijk blijft.  De fracties van de VVD en D66 hebben vernomen dat de conceptplannen wederom worden aangepast.

Het definitieve ontwerp wordt later dit jaar op een inloopavond gepresenteerd. Het Wijkplatform Oude Dorp, dat al jaren nauw betrokken is, wil in tegenstelling tot een eerdere avond, graag vooraf worden geïnformeerd. Dit strookt ook met het beleid in Amstelveen om eerst ruggespraak te hebben met betrokkenen om te horen wat het draagvlak is voor de plannen. Binnen het Wijkplatform zijn zowel bewoners als ondernemers actief. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Het Wijkplatform heeft aangegeven dat zij graag zien dat het Dorpsplein zodanig wordt ingericht dat het goed bruikbaar blijft voor evenementen. Tevens heeft het Wijkplatform aangegeven dat er in het Oude Dorp extra parkeergelegenheid nodig is, vanwege de bezoekers van het museum Van der Togt, de kerkbezoekers en de klanten van de winkels in het Oude Dorp

De Fracties van de VVD en D66 hebben de volgende vragen over de situatie:

1.    In hoeverre is het college bereid om voordat de definitieve plannen gepresenteerd worden met het Wijkplatform en andere betrokkenen te overleggen?

2.    In hoeverre is het college bereid om het plein op één niveau te houden en zodanig in te richten dat het goed bruikbaar is en blijft voor evenementen?

3.    In hoeverre is het college bereid om te zorgen voor extra parkeergelegenheid ten behoeve van de bezoekers van het Oude Dorp, zoals de klanten van de winkels, de kerkbezoekers en bezoekers van het museum Jan van der Togt?

Namens de fractie van de VVD: Herbert Raat 

Namens de fractie van D66 : Catharina de Leur