Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2009

Lijstverbinding D66 en GroenLinks

GroenLinks en D66 zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen een lijstverbintenis aangaan. Dat houdt niet in een gezamenlijke lijst of een gezamenlijk programma maar wel dat, in het geval van het net te kort komen aan stemmen voor een extra zetel, de reststemmen van deze partijen bij elkaar worden opgeteld. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

“In de afgelopen periode maar ook in de jaren daarvoor, vonden wij elkaar vaak als het ging om zorg voor de meer kwetsbare inwoners in Amstelveen en zorg om milieu en groen bijvoorbeeld”, zegt Catharina de Leur, lijsttrekker voor D66, “en als er reststemmen zijn, dan vinden wij beiden dat die stemmen moeten gaan naar die partij waarmee wij veel waarden en normen delen”.

Sander Mager, lijsttrekker voor Groen Links, merkt nog op: “ik ben blij dat onze beide besturen het gesprek zijn aangegaan en onze leden het voorstel voor lijstverbinding hebben goedgekeurd. Zowel op persoonlijk als inhoudelijk vlak hebben onze fracties deze afgelopen periode elkaar vaak gevonden als het om behoud of verbeteren van kwaliteit van leven en van omgeving van de Amstelveense burgers ging.”

Wanneer bij de vorige verkiezingen er al een lijstverbinding tussen beiden partijen zou zijn geweest, dan hadden zij gezamenlijk 9 zetels gewonnen. Op dit moment bezetten D66 en GroenLinks samen 7 zetels van de Gemeenteraad(35).