Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

Vragen mbt leefbaarheid Uilenstede

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende Leefbaarheid Uilenstede

 <?xml:namespace prefix = o />

Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

In het Parool van maandag 20 augustus staat een artikel met als kop “Deel Uilenstede onleefbaar”. Het artikel gaat in op de problematiek van het plaatsen van probleemjongeren op Uilenstede. De fractie van D66 heeft sinds 2004 meerdere keren aandacht voor dit probleem gevraagd. Door het college is ook meerdere keren toegezegd dat er aan dit probleem werd gewerkt. Uit het artikel in het Parool van  20 augustus blijkt echter dat dit probleem in 2007 nog steeds niet is opgelost.

Daarom wil ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:

  1. Kent u het artikel “Deel Uilenstede onleefbaar” in het Parool van maandag 20 augustus 2007?
  2. Deelt u de strekking van het artikel in het Parool, zoals dat eerder door de fractie van D66 is aangekaart inzake de problematiek van het plaatsen van probleemjongeren op Uilenstede en de problemen die dit oplevert voor de bewoners op Uilenstede? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u de fractie van D66 aangeven welke stappen u sinds 2004 heeft ondernomen om dit probleem op te lossen en tot welke resultaten deze hebben geleid?
  4. Kunt u de fractie van D66 aangeven op welke termijn de overlast van probleemjongeren op Uilenstede is opgelost en hoe u dit gaat doen? Zo nee, tegen welke problemen loopt u aan?

Met vriendelijke groet,

Catharina de Leur

Fractievoorzitter D66 Amstelveen