Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

Schriftelijke vragen mbt de economische crisis

Op 18 februari jongstleden presenteerde het Centraal Plan Bureau (CPB) de economische cijfers voor 2009. Deze bleken te bestaan uit een krimp van 3,5%. Daarmee ziet de economische situatie er voor 2009 veel slechter uit dan in december 2008 werd verwacht. In uw “dynamische risicoanalyse begroting 2009”, die de gemeenteraad in december 2008 besprak, gaf u aan de consequenties van de economische crisis pas bij de “kadernota 2010” te willen bespreken.
De verslechterde economische situatie in Nederland roept bij D66 de vragen op of een krimp van 3,5% gevolgen heeft voor de Amstelveense begroting en de Amstelveense werkgelegenheid.
 
Daarom wil ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:

  1. Kent u cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) over de economische krimp voor 2009 en wat is uw reactie op deze sombere economische vooruitzichten?
  2. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens dat deze economische cijfers consequenties hebben voor de Amstelveense begroting 2009?
  3. In hoeverre bent u het met de fractie van D66 eens dat deze economische cijfers consequenties hebben voor de Amstelveense werkgelegenheid?
  4. In hoeverre vindt u het noodzakelijk de Amstelveense begroting 2009 aan te passen aan de economische situatie?
  5. In hoeverre bent u bereid om, evenals een groot aantal gemeenten en provincies, Amstelveense investeringen naar voren te schuiven om de economische crisis in Amstelveen zo veel mogelijk te bestrijden.

 Namens de D66 fractie: Catharina de Leur