Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

Extra financiën voor sportbedrijf

D66 zal bij de behandeling van de kadernota met het voorstel komen om de SAS
financieel verder tegemoet te komen. Het college stelt voor het tekort
van het sportbedrijf van 250.000 slechts voor 150.000 te compenseren.
De resterende 100.000 zou moeten komen uit tariefsverhoging van de SAS
zelf. D66 wijst deze tariefsverhoging af. De partij vindt dat gemaakte
afspraken uit het verleden er nu toe moeten leiden dat de gemeente
volledig de 250.000 voor haar rekening neemt. De fractie heeft tijdens
de commissievergadering van 7 mei al een vurig pleidooi hiervoor gehouden
en steun van andere partijen gekregen.
Tariefsverhoging brengt vanzelfsprekend weer nadelige effecten met zich
mee voor de SAS en consequenties voor bijv. sportverenigingen en bezoekers
van de Meerkamp, terwijl de SAS toch al niet beschikt over reserves.
D66 is van oordeel dat de "breedtesport een gezonde financiele basis
moet hebben" alvorens ook gesproken wordt over topsportplannen. Het laatste
is voorzien voor december 2008.