Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

D66 stelt vragen over scouting

Amstelveen, 31 maart 2006

 <?xml:namespace prefix = o />

Betreft: schriftelijke vragen ex. art 33 betreffende wijziging beleidsregels scouting

Aan het college van B&W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

Het Amstelveens Nieuwsblad van 29 maart jongstleden berichtte over een beperking van de subsidies aan de scouting. De fractie van D66 heeft met verbazing van dit bericht kennisgenomen. D66 is van mening dat een wijziging van de beleidsregels niet tot een verkapte bezuiniging voor de scouting moet leiden. D66 ziet voor de scouting een belangrijke rol weggelegd voor een groot deel van de Amstelveense jeugd. Daarom wil ik u, namens de fractie van D66, de volgende vragen stellen:

  1. Bent u met ons van mening dat de scouting een belangrijke rol vervult voor de Amstelveense jeugd?
  2. Bent u met ons van mening dat de wijziging van de beleidsregels tot financiĆ«le consequenties leiden voor de scoutinggroepen  in Amstelveen.
  3. Indien u vraag 2 bevestigend beantwoordt, kunt u ons dan aangeven welke mogelijkheden u voor de scoutinggroepen ziet deze financiƫle consequenties op te vangen? Bent u eventueel bereid om een extra subsidie aan de scoutinggroepen te verstrekken opdat zij op het huidige niveau kunnen blijven presteren?
  4. Bent u bereid, in tegenstelling tot hetgeen in uw besluitenlijst van 21 maart is aangegeven, dit besluit ter informatie toe te zenden aan de leden van de commissie B&S.

Met vriendelijke groet,

Catharina de Leur

Fractievoorzitter D66 Amstelveen