Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

D66 stelt vragen mbt wateroverlast

Betreft: Mondelinge vragen ex. Art. 34 wateroverlast, raadsvergadering 4 juli 2007

 <?xml:namespace prefix = o />

Donderdagmiddag 14 juni zorgden flinke stortregens voor veel wateroverlast in Amstelveen. Met name het Stadshart en de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven kregen te maken met ondergelopen kelders en woningen. Met een klimaatverandering op komst waarin grote stortregens veel vaker zullen voorkomen is de fractie van D66 van mening dat een dergelijke grote wateroverlast in de toekomst moet worden voorkomen.

Daarom stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen.

  1. Is er een oorzaak aan te wijzen waarom met name het Stadshart en de wijken Groenelaan, Waardhuizen en Middenhoven te kampen hebben gehad met grote wateroverlast en waterschade?
  2. Bent u als college bereid om maatregelen voor de korte en de lange termijn te treffen om een dergelijke wateroverlast in de toekomst te voorkomen?
  3. Bent u bereid om deze maatregelen met de betrokken bewoners te communiceren?

Catharina de Leur, D66

4 juli 2007