Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 oktober 2009

D66 kiest voor groen, sport en economie

D66 legde bij de behandeling van de kadernota op woensdag 25 juni 2008 het accent op Groen, Sport, Cultuur en Economie. D66 vindt het belangrijk een gezonde Amstelveense economie te hebben. Daarvoor zijn grote bedrijven belangrijk, maar ook een bruisend Stadsplein en investeringen in sport, cultuur en groen. Wat betreft de sport wil D66 niet alleen investeren in topsport, maar ook in de breedtesport. Voor de fractie is het belangrijk dat iedereen in Amstelveen kan sporten en daarom zijn tariefsverhogingen uit den boze. Om die reden wil D66 de Stichting Amstelveens Sportbedrijf (SAS) een extra subsidie van 100.000 Euro geven. Voor groen ligt voor D66 het accent op het uitbouwen van de PR-functie van de heemparken en het benutten van de kansen bij de renovatie van het Broersepark. Op het gebied van cultuur wil de fractie een visie op het Oude Dorp met als grote cultuur-trekpleisters het Van der Togtmuseum en de kunstroute tussen Stadshart en Oude Dorp.