Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Amstelveen

Welkom!

Onderzoek naar verbouwing van Keizer Karel College

De D66-fractie wil dat het college van B&W met Keizer Karel College in gesprek gaat over het verbeteren van haar huisvesting.